Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door Hoveniersbedrijf Han Janssen gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.hanjanssen.nl. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt Hoveniersbedrijf Han Janssen uit welke persoonsgegevens Hoveniersbedrijf Han Janssen gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies.

Wanneer u contact met Hoveniersbedrijf Han Janssen wil opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Hoveniersbedrijf Han Janssen u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Hoveniersbedrijf Han Janssen.

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Social media cookies; op onze website zijn social media buttons opgenomen om ons bedrijf te kunnen promoten, hieraan zijn cookies gekoppeld die informatie verstrekken aan de betreffende sociale netwerken.

Beveiliging en bewaartermijnen

Hoveniersbedrijf Han Janssen neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden

Hoveniersbedrijf Han Janssen verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer via de website van Hoveniersbedrijf Han Janssen, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Hoveniersbedrijf Han Janssen.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.